Felhasználási feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hello Firenze weboldalt üzemeltető Kiss Eszter, engedéllyel rendelkező, hivatalos idegenvezető, egyéni vállalkozó (székhelye: 50144 Firenze, Piazza Bonsanti 13., Vállalkozási engedélyszám/Partita IVA: 07099970480; email elérhetőség: [email protected], telefonszám: (+39) 3476369450; továbbiakban: Szolgáltató) és Kiss Eszter Egyéni Vállalkozó által a Hello Firenze weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus információsi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

  1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a hellofirenze.net domain alatt található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A www.hellofirenze.net weboldal Kiss Eszter hivatalos firenzei idegenvezető partnerei, az érdeklődők, a nagyközönség számára nyújt általános és turisztikai információkat

Firenzében és Toszkánában elérhető, igénybe vehető szolgáltatásokról.

1.3. A www.hellofirenze.net weboldalon bárki szabadon, díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Hello Firenze weboldal üzemeltetését Kiss Eszter, egyéni vállalkozó végzi.

Székhely: 50144 Firenze, Piazza Bonsanti 13.
Idegenvezetői engedélyszám: 87202, kiadta Firenze Önkormányzata
Vállalkozási engedélyszám/Partita IVA: 07099970480
Telefonszám: (+39) 3476369450
Email: [email protected]

  1. Szerzői jogok

2.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető  tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás – grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. – szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

2.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

2.3 Abban az esetben, ha a Hello Firenze weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetővel elérhetőségeinken!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

  1. Egyebek

3.1 A www.hellofirenze.net weboldalon való böngészés feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hiba lehetőségek elfogadását.

3.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.hellofirenze.net weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a www.hellofirenze.net weboldalhoz való kapcsolódásáért és a www.hellofirenze.net weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

3.3 A www.hellofirenze.net weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói, vásárlási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a www.hellofirenze.net weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatkezelési tájékoztatójában leírtaknak megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

3.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a  Firenzei Törvényszék joghatóságát kötik ki.

3.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Firenze, 2022. június 13.